Biografija
Home
Slike
Dojmovi
 
 
         
   
Djela
...........
Silovat ću te, bijela hartijo, nevina hartijo;
ogromna je strast moja i jedva ćeš je podnijeti;
izmičeš se bijesu mojem i blijeda si od prepasti;
cjelov na bljedoću tvoju - moji su cjelovi crni.
iz pjesme "Preludij", Zagreb 1905.
...........